Verslag extra ledenvergadering

Op 1 oktober jl is een extra ledenvergadering gehouden om het voorstel van het bestuur in stemming te brengen om Ben Noorlander tot nieuwe voorzitter te benoemen.

Aanwezig zijn:

  • Bartele Bosma
  • Jan Bergmans
  • Jeroen Weggen - aftredend voorzitter
  • Rick Weggen – jeugdleider
  • Sven Broersma – algemeen bestuurslid
  • Siep Postma – wedstrijdleider
  • Derk Schuttel – jeugdleider a.i.
  • Jan van Paassen – penningmeester
  • Ben Noorlander

Nadat Ben zich heeft voorgesteld wordt het voorstel in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen. Daarnaast hebben Pieter Bronsema en Leffert Nicolai zich per mail akkoord verklaard met de voordracht.

Jeroen Weggen wordt bedankt voor het vele werk wat in al die jaren door hem is verricht.