Veel strijd in ronde 4

De stand na ronde 4 is hier te vinden. In deze vierde ronde waren een aantal boeiende partijen te zien, waaronder die tussen de nr 1 en 2 van vorig jaar, Jeroen Weggen en Derk Schuttel.

De opening in deze partij verliep vrij rustig, waarna Derk de stelling iets verder open gooide in ruil voor een mindere pionstructuur. Hierop besloot Jeroen aan te sturen op stukkenruil, zodat er een eindspel van twee lichte stukken (2 paarden tegen paard en loper) met betere structuur voor zwart op het bord kwam. Derk besloot zijn zwakke pion te geven om los te komen met zijn stukken. Het gevolg even later was een pluspion voor Jeroen, wel had Derk een gevaarlijke vrijpion op de a-lijn. Jeroen kon uiteindelijk zijn koning en paard zo neerzetten dat alles verdedigd stond terwijl hij deze a-pion op kon halen met zijn koning: 0-1. Een partij van meer dan 60 zetten, waarbij meteen ook de voor- en nadelen van het nieuwe speeltempo (1 uur 30 min + 30 seconden per zet) naar voren kwamen. Voordeel: geen grote tijdnood, maar daarentegen met 60 zetten waren beide heren tot vlak na middernacht bezig...

Een andere aardige partij gisteravond was die tussen Jan van Paassen en Bartele Bosma. Ik heb geen verslagbriefje kunnen vinden, moet het dus op basis van eigen observeringen doen. Een Franse partij met gesloten centrum kwam op het bord. Bartele leek al direct aan het begin aardige vorderingen te maken op de damevleugel. Toen zwart eenmaal kort had gerokeerd kwam wit echter gevaarlijk opzetten met zijn h-pion: h4-h5-h6xg7. De meeste zwarte stukken stonden op de damevleugel en keken machteloos toe. Wit kreeg een loper op f6, sloeg in met een paard op h7 (deze mocht niet genomen worden) en won klaarblijkelijk al gauw in de aanval.

De partij tussen Aiso Lycklama à Nijeholt en Niels de Vries ging eerst gelijk op. Wit kreeg een dubbelpion op de c-lijn. Nadat de damevleugel werd dichtgeschoven verloor zwart (Niels) echter een kwaliteit. Toch stond hij op dat moment 'beter' met een aanval op de koningsvleugel. Aiso moest secuur verdedigen om erger te voorkomen. Doordat Niels hierna verdedigend speelde was het leed geleden en na stukverlies zag zwart er geen heil meer in.

Siep Postma tegen Lieuwe van der Veen: Lieuwe kon aardig tred houden totdat hij in de problemen kwam met zijn dame. Er ging materiaal verloren en later wist Siep een matje op het bord te toveren.

Machiel Oostra kwam wat beter uit de opening tegen René Wijnstra. Na dameruil bleven er vervelend witte stukken in de zwarte stelling steken, met name een loper op d6. Er volgde een (m.i. voor zwart foutieve) slagenwisseling waarna Machiel materiaal voorkwam. In het eindspel bleek het extra stuk voldoende voor de winst. René gaf op vlak voordat Machiel een dame kon halen.

Ten slotte de partij tussen Rick Weggen en Wiebe van der Velde. Rick speelde zijn favoriete damepionopening, waar Wiebe met twee gefiancheteerde lopers op reageerde. Rick speelde toen ongelukkig b2-b3, wat de lange diagonaal verzwakte en zo aanvalskansen verschafte aan Wiebe. De zwarte loper werd sterk en toen wit bij een afruil met het verkeerde paard terugnam ging de kwaliteit verloren op a1. Wit had geen compensatie; er volgden nog enkele afruilen waarna zwart met schaak de pion op e3 kon pakken. Ook het witte paard op g5 stond in. Er was dus geen houden meer aan en Rick gaf het op.

Volgende week vindt de eerste ronde van de interne bekercompetitie van DTK plaats en zullen er dus slechts beperkt interne partijen zijn.