Intern ronde 1

Met een bescheiden opkomst ging op 10 september de interne competitie van start. Daaraan vooraf was de jeugd actief. Daar mochten we ons verheugen op maar liefst 4 nieuwe jeugdleden, die zich vol overgave stortten op het spelen van meerdere partijtjes.


De drie interne partijen gaven voldoende stof tot nadenken. Jacob koos tegen Siep voor de Caro Kann verdediging, weleens gekscherend als een remise-opening bestempeld. Jacob pakte het niet consequent aan en verloor daardoor een tempo en kreeg bovendien te maken met een brutaal invallend paard op f7. Het gevolg was het verlies van zijn dame met te weinig compensatie. Hij moest dan ook al vroeg de strijd staken.

In de topper van de avond speelde Jan met wit tegen Sven. In een bijzondere Siciliaan barstte op zet 8 de chaos los, Toen Sven voor een tijdelijk stukoffer koos in de hoop een pion voor te komen. Beide spelers hadden op dit moment al redelijk wat tijd geinvesteerd, waardoor 2 van de 3 partijen nog niet zet 10 hadden bereikt, terwijl het toch zeker al 21:15 was. Zwart bleek inderdaad een pion voor te komen, maar objectief gezien was het offer niet helemaal correct, bleek naderhand in de analyse; wit had meer dan genoeg compensatie voor de pion kunnen krijgen, maar de manier waarop dit mogelijk was, was lastig te zien.
De door wit gekozen voortzetting resulteerde in een zeer scherpe stelling waarin zwart weliswaar een pion meer had, maar het zeker nog niet gedaan was. Aangezien beide koningen nog in het centrum stonden, werd het een hevige strijd waarin geen van de spelers de andere speler de mogelijkheid wilde geven om kort te rokeren:Wit speelde hier Lh6, waarop zwart reageerde met La6, waarna beide spelers de korte rokade uit hun hoofd konden zetten. Deze zettenwisseling resulteerde in 2 glimlachende spelers achter het bord. Wit besloot vervolgens lang te orkeren, waarna beide spelers een koningsaanval probeerden op te zetten. Uiteindelijk bleek de zwarte blokkade Pe4 en pionnen d5 en f5 het niet iets langer vol te houden dan de blokkade Lb3 en pionnen a2 en c2, waardoor zwart de partij won.

Bartele en René namen alle tijd voor hun partij. In het middenspel stonden 3 van de paarden aan de rand van het bord toe te kijken! Op dat moment probeerde René de stelling open te breken met e5. Dit kostte hem weliswaar een pion maar zijn stukken konden wel actie gaan ondernemen met een paard op een mooi veld. Helaas wist hij geen vervolg aan zijn plan te geven en na enkele kleine foutjes kon hij het niet meer bolwerken.

Wist u dat: Corona al jaren een bekende paardenziekte is? Met koorts, sloom (daarom stonden ze aan de rand) en weinig dorst (dat ging voor de schakers niet op).