In memoriam - Machiel Oostra

In memoriam

Onlangs kregen we het droevige bericht dat ons sympathieke oud-lid

Machiel Oostra 

op maandag 3 april 2023 op 76-jarige leeftijd is overleden.

Machiel heeft altijd veel voor onze schaakclub betekend. In 1973 is hij lid geworden bij de afdeling ‘Gerkesklooster’. In 1999 kreeg hij het FSB-speldje opgespeld voor 25 jaar lidmaatschap. Machiel was een trouw lid met een heel hoog opkomstpercentage. Ook is hij lid geweest van een tweede schaakvereniging in Grijpskerk.

Als schaker was hij een zeer enerverende aanvallende schaker die de aanval niet schuwde. Ook als bestuurder heeft hij zich erg ingezet voor De Twee Kastelen. Zo is hij 24 jaar secretaris geweest.

In de tijd dat DTK nog toernooien organiseerde was Machiel de man die in Gerkesklooster bij de bedrijven en winkels langs ging voor een financiële bijdrage. Zo kon bij het 50-jarige bestaan in 2003 een behoorlijk prijzenpakket worden aangeboden, waar zelfs schakers als Sipke Ernst op afkwamen.

Wanneer Jan van der Veen in 1975 vertrekt naar Damwoude, neemt Machiel het stokje over om nieuwe talenten op te leiden voor DTK. Zo schieten namen te binnen als Heine en Evert (†) van der Meer, André en Hein (†) Bosma en Fopke Douma. Niet te vergeten Petra Veenstra, die zelfs Nederlands kampioen is geweest. Als laatste had hij Josje Kooistra en Pieter Bronsema onder zijn hoede, waarvan laatstgenoemde nog steeds in het 1e team van DTK speelt. Bijna iedereen heeft het 1e team gehaald en een aantal is zelfs clubkampioen geweest.

Zaterdags was hij veel met zijn talenten naar toernooien toe en was dan in zijn nopjes wanneer er prijzen of zelfs een heel jeugdtoernooi werd gewonnen.

De laatste jaren werd het voor Machiel steeds moeilijker om naar de clubavonden te gaan. Mede door corona en lichamelijke problemen lukte het hem niet meer om te komen, maar zijn interesse bleef wel.

Wij zijn hem als Schaakclub De Twee Kastelen dan ook veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de club heeft gedaan. Wij wensen Eelkje met kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze droevige tijd.