Historie

De schaakclub 'De Twee Kastelen' is in 1971 ontstaan uit de schaakverenigingen "Strijd met Beleid" uit Gerkesklooster en "De Pionier" uit Kollum.

Gerkesklooster
Toen de schaakclub 'Strijd Met Beleid' in 1953 werd opgericht, lag de gezelligheid van thuis en van de club wel heel dicht bij elkaar. De vereniging speelde haar eerste partijen namelijk in de keuken van medeoprichter de heer C. Kapinga in Gerkesklooster. Mevrouw Kapinga zorgde voor de koffie.

Elke week in de wintermaanden kwam er een tiental leden naar het huis van de Kapinga's. De leden namen hun eigen borden en stukken mee. De tafels werden aan elkaar geschoven. De ruimte was zo krap, dat je onder de tafels door moest kruipen als je naar de wc wilde. Toen de keuken echt te klein werd, werd er achtereenvolgens geschaakt in de kantine van de steenfabriek, waar de muizen je bij wijze van spreken tussen de benen door vlogen, in 'Rehoboth', onder luidruchtige begeleiding van het muziekkorps, in de kantine van transportbedrijf Boersma, met gratis koffie uit de automaat en in 'Het Jeugdhon', met de winterjas aan! Tussendoor is er nog gebruik gemaakt van de kantine van de voetbalvereniging in Gerkesklooster, GSVV.

Tijdens het 'fabriekskantineschaak' werden vriendschappelijke wedstrijden tegen clubs uit de omgeving in een schoollokaal of in 'Rehoboth' gespeeld.

Kollum
Rond september 1962 ging de schaakclub te Kollum ter ziele. De heer Rozendal, een sterke schaker uit Kollum, zei in een contact met leden van 'Strijd Met Beleid': "Als jullie bij de bond gaan, dan kom ik bij jullie spelen". De SMB-leden speelden namelijk naast hun interne wedstrijden alleen maar vriendschappelijke wedstrijden tegen clubs uit de omgeving.

Diezelfde maand nog meldde de club zich bij de bond aan en kwam de heer Rozendal de club versterken. Spoedig volgden nog enkele spelers uit Kollum. Onder meer Siebe Dijkstra was één van hen. De basis voor de latere samenwerking tussen Gerkesklooster en Kollum werd hier gelegd.

De Twee Kastelen
Op 22 maart 1972 werd tijdens de eerste gecombineerde ledenvergadering besloten, dat de vereniging uit twee afdelingen zou blijven bestaan. De clubavonden werden aanvankelijk gescheiden gehouden, de bondswedstrijden gezamenlijk. In een aparte competitie werd aan het eind van het seizoen beslist wie de clubkampioen werd.

In het seizoen 1985-1986 is voor het eerst van dit systeem afgestapt. De ene week speelde de hele club te Gerkesklooster, de volgende week te Kollum. Later heeft men besloten tot het systeem zoals dat tot 2008 is gehanteerd. Het ene kalenderjaar werden de clubavonden te Gerkesklooster gehouden, het volgende kalenderjaar te Kollum. Zo werd het nadeel van het in de winter over eventuele gladde wegen te moeten rijden, eerlijk verdeeld over de leden uit de beide 'Kastelen'.

Sinds januari 2009 wordt er op vrijdagavond geschaakt in de 'Schakel' te Buitenpost: een plaats die mooi centraal ligt en ook goed bereikbaar is per openbaar vervoer (bus en trein).