DTK 3 verliest nipt van De Donger 2

Op dinsdag 5 maart jl., ging het team van DTK 3 naar Dokkum om het op te nemen tegen het team van de Donger 2. Bij winst kon DTK opnieuw een stapje zetten om uit de degradatiezone te komen en het werd een hele gekke wedstrijd.
 
Aan bord 3 speelde Rene Wijnstra een verdienstelijke remise en dezelfde uitslag werd bereikt door Aiso Lycklama à Nijeholt.

Tot dan toe, niet veel aan de hand, aan bord 1 had ondergetekende zijn tegenstander flink onder druk en leek materiaalwinst op komst. Hoe anders zou het uitpakken, door een onreglementaire zet en een blunder, stond ik plotseling 2 stukken achter en kon de stukken in het doosje doen.

Alle hoop was nu gevestigd op Rick Weggen want bij winst kon DTK toch noch een puntje meepakken. Dat leek er aanvankelijk niet op, met de kwaliteit achter, leek ook deze partij verloren te gaan. Zijn tegenstander begon daarna ook fouten te maken, Rick won de kwaliteit terug en slaagde er zelfs in om de witte koning te belagen. Opnieuw een fout van de tegenstander en Rick veroverde de witte dame. Helaas verscheen er toen een patstelling op het bord, welke Rick gemakkelijk had kunnen voorkomen door eerst nog een tussenschaakje te geven. Nu werd ook deze partij remise en verloor DTK de wedstrijd met 2,5 – 1,5.


Hier speelde wit 1. Kh3. Rick pakte gretig de witte dame met fxg5 waarna wit pat stond! Als hij eerst 1... Df1+ had gespeeld had hij gemakkelijk gewonnen...


T Donger 2 1598 DTK 3 1473 di 05 mrt
1. Alle Vlasma 1677 Wiebe van der Velde 1542 1 0
2. Jos Visser 1536 Aiso Lycklema à Nijeholt 1549 ½ ½
3. Marten Koopmans 1609 René Wijnstra 1420 ½ ½
4. Reitze Koopmans 1568 Rick Weggen 1381 ½ ½