FIDE regels mbt rapidschaak

Met betrekking tot het Fries Kampioenschap Rapidschaak 2023 dat door DTK wordt georganiseerd op zaterdag 13 mei aanstaande, is hier het document met de FIDE regels voor het schaakspel met daarin een aanhangsel met de regels voor het rapidschaak op pagina 18.