Intern ronde 7+8

vrijdag 27 oktober en 3 november waren respectievelijk ronde 7 en 8 van de interne competitie. Jeroen Weggen blijft voorlopig ongeslagen de ranglijst aanvoeren.

Ronde 7
Derk Schuttel - Jeroen Weggen 0-1
Pieter Bronsema - Melle Bosma 1-0
Sven Broersma - Rick Weggen 1-0
Wiebe van der Velde - Jan van Paassen 1/2-1/2
Machiel Oostra - Jan Bergmans 1-0
René Wijnstra - Siep Postma 1-0
Jan Brouwer - Lieuwe van der Veen 1-0

Derk speelde de opening een tikje passief, na dameruil bleef hij met verschillende zwaktes zitten die moeilijk te verdedigen waren. Toen Jeroen eindelijk een pion won maakte Derk meteen een rekenfout - de zet die hij deed verloor een stuk, en daamee de partij.

Pieter Bronsema tegen Melle Bosma was een partij van wit: lange rokade, zwart: korte rokade. En aanvallen maar. Melle pakte dit niet helemaal goed op, door zijn pionzetten f7-f5 en e5-e4 werd het witte paard oppermachtig. Hierna liep zwart achter de feiten aan en verloor de partij.

In de partij Sven Broersma tegen Rick Weggen overzag laatstgenoemde een vorkje waardoor hij een loper voor 2 pionnen moest geven. Zijn stelling viel hiermee ook uit elkaar. Na ruil van een aantal stukken moest zwart zijn twee extra pionnen ook teruggeven, en met simpelweg een stuk minder hield hij het voor gezien.

Jan Brouwer was te sterk voor Lieuwe van der Veen.  Machiel Oostra tegen Jan Bergmans was een rommelige partij. Jan ging in de opening in de fout en gaf daarmee een pion weg. Door lijnen te openen kreeg zwart alsnog gelijk spel, maar toen hij een goede zet dacht te doen verloor hij juist een kwaliteit. Dit was in het eindspel beslissend.

René Wijnstra tegen Siep Postma was een gelijkopgaande strijd. Uiteindelijk verloor Siep in een scherpe stelling zijn dame door een loperpenning. Bovendien dreigde er mat. Derhalve restte Siep niets anders dan opgave.

Ten slotte Wiebe van der Velde tegen Jan van Paassen. Nadat de heren de woensdag ervoor DTK in de dorpencompetitie hadden vertegenwoordigd mochten ze nu tegen elkaar. En dat heeft Wiebe geweten. Was hij die woensdag in een moeilijke partij verwikkeld, nu was het niet anders. De opening was wel voor Wiebe (met wit). Maar nadat zwart een centrumpion had verloren kreeg hij zoveel tempi en zo'n scherpe aanval op de witte koningsstelling, dat het initiatief bij zwart kwam te liggen. Wiebe kon zijn eigen koningsaanval niet doordrukken en moest dus alles uit de kast halen om de zwarte aanval te pareren. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken, verschillende stukken waren geruild en de witte koning van de damevleugel naar de koningsvleugel was gevlucht ontstond een eindspelsituatie met licht voordeel voor Jan. Gemakshalve werd er vervolgens maar tot remise besloten, want beide heren hadden niet zo'n zin om de enerverende partij via uitvluggeren te beslissen.

Ronde 8
Aiso Lycklama à Nijeholt - Sven Broersma 0-1
Rick Weggen - Leffert Nicolai 0-1
Wiebe van der Velde - Niels de Vries 1-0
Jan Brouwer - Machiel Oostra 0-1
Lieuwe van der Veen - Jan Bergmans 0-1
Derk Schuttel - oneven

De partij tussen Aiso Lycklama à Nijeholt en Sven Broersma was een zeer spannende. Na een ongebruikelijke openingsvariant won Sven met zwart een kwaliteit. Aiso offerde ook nog eens een stuk om een zeer sterke koningsaanval te beginnen. Op het nippertje kon de koning van Sven ontsnappen via f8 naar uiteindelijk c7. Uiteindelijk kwam er een toreneindspel op het bord van toren + pion tegen toren, waarbij de zwarte stukken zodanig opgesteld stonden dat het winst voor zwart opleverde. Zodoende sluit Sven weer bij de top van de ranglijst aan.

Rick Weggen gaf Leffert Nicolai een tijdlang prima tegenspel. Leffert stond voor lastige keuzes, terwijl het onduidelijk was hoe Rick zijn voordeeltjes zou moeten verzilveren. Leffert beschikte over het sterke loperpaar. Uiteindelijk gaf Rick helaas twee belangrijke pionnen weg waarna zwart met zijn vrijpionnen beslissend voordeel kreeg.

Jan Brouwer verloor van Machiel Oostra, terwijl  Jan Bergmans Lieuwe van der Veen aan de kant zette. Ten slotte ging Niels de Vries met zwart in de opening flink in de fout tegen Wiebe vander Velde. Wiebe kreeg een geweldige koningsaanval, won een paar stukken. Toen de zwarte dame ook nog eens de e-lijn losliet kon Wiebe eenvoudig mat geven.