Eerste overwinning van DTK2

Onder druilerige weersomstandigheden, maar niet spekglad als vorige week, trokken we op naar Stiens voor de inhaalwedstrijd tegen het 2e team van Jurjen Tolsma. Hoewel Stiens? De speelzaal bleek in Britsum te zijn, een voorstad van Stiens. Voor half acht waren we ter plaatse en zagen onze tegenstanders een nieuwe tactiek uitwerken. Alle stoelpoten kregen een opengesneden tennisbal aan de onderzijde. Tegen kosmische stralen of het voorkomen dat er winnende zetten geseind konden worden? Voorkomen van geluidsoverlast kregen we te horen. Ook de tussendeur ging hermetisch dicht zodat we van de biljarters in de grote zaal geen last hadden. Wij zijn meestal meer geluid gewend!

Na het welkomstwoord konden we snel van start want de zaal sluit op tijd, de reden waarom we een kwartier minder bedenktijd kregen. Gelukkig ook de tegenstander, maar die zijn er natuurlijk aan gewend. Vooraf was de opdracht duidelijk: onze witspelers moesten winnen en zwart kan de winst binnen harken.

De partijen:

Siep trof op het 2e bord de sterkste tegenstander, een oude bekende van Jan Bergmans. Tot het middenspel ging dit gelijk op. Door een venijnige zet van zijn tegenstander ging er echter een kwaliteit verloren en even later gaf hij terecht op.

Anne-Dirk kreeg grip op de stelling doordat zijn tegenstander met een achtergebleven pion bleef zitten. Druk op dit kleinood gaf hem gemakkelijk spel. Zijn tegenstander probeerde zich te bevrijden door de stelling complex te maken. Als zo vaak ging het nu ook van kwaad tot erger. Anne-Dirk wist hiervan gebruik te maken door een licht stuk te pennen en zo het punt binnen te halen. 

Derk wist een klein plusje in de opening te krijgen, maar kon geen actief vervolg hieraan geven. Tot overmaat van ramp verloor hij ook nog een kwaliteit. Duistere wolken dus boven ons mooie plan. Zijn tegenstander gaf de kwaliteit terug en beide dachten dat daarmee de winst wel voor zwart zou zijn, gezien de verbrokkelde pionnenstructuur van wit. Er vlogen inderdaad twee witte pionnen van het bord maar de vrijpion op de d-lijn stoomde ongestoord naar zijn promotieveld. Derk had de dame al in de aanslag toen zijn tegenstander opgaf.

Aan Melle dus de taak om het strijdplan te vervolmaken. Eerst moest hij een stevige aanval op zijn koning weerstaan en investeerde daar zoveel tijd in dat zijn klok lange tijd om de 1 minuut bedenktijd bleef zweven. Hij wist daarin het wedstrijdbeeld volledig te keren en beslissend materiaal te veroveren. Hiermee kwam er een mooie 3-1 overwinning voor ons op het wedstrijdformulier. Het voordeel van vroege sluiting van de zaal bleek achteraf. Reeds voor middernacht was iedereen weer thuis!