DTK 3 verliest ruim van Westergoo

Op een drukke vrijdagavond, alle drie teams van DTK  hadden een externe wedstrijd, had Siep de handen vol aan het opstellen van zijn team. Derk was “uitgeleend” aan het 2e team en 4 beoogde spelers konden om uiteenlopende redenen niet spelen. Gelukkig kon good-old Melle Bosma, uiteindelijk ook de motor achter dit 3e team, bereid gevonden worden om mee te spelen.

Na de mooie winst van het derde team tegen Bakkeveen, bleek het team van Westergoo een geduchte tegenstander en een nederlaag bleek niet te voorkomen. Toch is de einduitslag enigszins geflatteerd.

Teamcaptain Siep speelde op bord 3 tegen Hessel van der Pal. Zijn tegenstander ruilde vrij snel zijn stukken en na een aantal zetten waren dan ook een groot aantal stukken van het bord verdwenen. Wat resteerde was een eindspel Dame en Toren tegen Dame en Toren met daarbij een licht voordeel voor Siep op de koningsvleugel van zijn tegenstander. Het was eigenlijk een remisestelling, maar Siep wilde nog iets proberen om winst te halen en deed een verkeerde zet door een matdreiging van zijn tegenstander over het te zien. Dit was de eerste verliespartij op deze avond voor het derde team.

Jacob op bord 4 hanteerde tegen Tjesse Bottema de witte stukken en kreeg een heel ingewikkeld middenspel op het bord. Er zaten meerdere penningen en valletjes in de stelling. Uiteindelijk zou een stukje stellingsgeluk ten nadele van Jacob uitvallen en moest hij opgeven.

Fokko speelde aan het 1e bord tegen de jeugdige speler Thys Blaeser. Hij werd met zwart in een Siciliaan geconfronteerd met het Vinken systeem en gaf achteraf aan dat hij dit niet helemaal kende. In de opening verloor hij een pion wat zijn stelling zodanig verzwakte dat hij in het middenspel nog een pion verloor. Ondanks fel verzet bleek het tij niet meer te keren.

Vervolgens verloor Jacob op bord 4 de partij in een wat onorthodoxe opstelling. Fokko op bord 1 opende slecht en kon zijn nadeel in het vervolg niet meer rechttrekken en verloor als derde zijn partij. Als laatste bleef Melle over op bord 2. Hij bewees als zo vaak, dat hij een taaie tegenstander is en moeilijk te verslaan is. Winst kon hij helaas niet pakken en zijn partij eindigde in remise.

Niet helemaal ongebruikelijk dat Melle als laatste nog bezig was met zijn partij tegen Harm Jan Dijkstra. Hij bewees als zo vaak, dat hij een taaie tegenstander is en moeilijk te verslaan is. De tussenstand overziend besloot hij genoegen te nemen met een remise.

Details

DTK 3 - Westergoo ½-3½
Fokko Nicolai - Thys Blaeser 0-1
Melle Bosma - Harm Jan Dijkstra ½-½
Siep Postma - Hessel van der Pal 0-1
Jacob Spijkerman - Tjesse Bottema 0-1